Tagged: مرقص11:26

ضياع نص مرقص 11 : 26 ( يغفر لكم ابيكم السماوى )

🔥 تمهيد : في سنة 1516م عندما ترجم إيرازموس نسخته من الكتاب المقدس معتمدا على 5 مخطوطات بيزنطية فقط وتم طباعتها ، انتشرت نسخته بدرجة كبيرة فى العالم النصرانى … – انتشار هذه الترجمة...